Anasayfa     |     Hakkımızda     |     Referanslarımız     |     İnsan Kaynakları     |     İletişim       


    SİSTEM ve NETWORK
      Microsoft ürünleri
             Server 2008, Exchange 2007,
             Office 2007, Shareportal...

      Network çözümleri
         
LAN-WAN-Uzaktan erişim
      Sunucu çözümleri
           
 HP, IBM
      Son kullanıcı
      Ağ alt yapısı
      Network güvenliği
            Firewall, Antivirüs, Spam,
            Spyware, Malware...

      Yedekleme
      Depolama çözümleri
      Data kurtarma

   IT DESTEK  
      Periyodik bakım hizmetleri
      Problem çözümleri


  
INTERNET/INTRANET
      Hosting & Web tasarım
           Web, E-mail
      Domain tescil
      Google reklam

   YAZILIM DESTEK
   DANIŞMANLIK ve TEDARİK


Yeni Sayfa 1

Şirketimizin hedef ve stratejilerinin gerçekleştirilmesinde; rekabet avantajı yaratacak kaliteli entelektüel sermayenin seçme ve yerleştirmesini,insan kaynağının sürekli gelişimini, motive edilmesini ve yönetimini sağlayacak sistemleri geliştirmeyi ve kurumsal ilkeler doğrultusunda uygulamayı, en önemli varlığımız olan “insan kaynağının” en etkin ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamayı hedefler…

İşe Alma ve Yerleştirme
İşe alma ve yerleştirmenin temel amacı, şirket kültürüne ve ortak değerlere uygun; pozisyonların gereksinimlerini karşılayacak, şirketimizi geleceğe taşıyacak çalışanları seçmek ve en uygun pozisyona yerleştirmektir.

İşe alma ve yerleştirmede, yetkinlik bazlı işe alım sistemi kullanmaktayız. Pozisyonlar bazında açıkça belirlenmiş yetkinlik ve mesleki beceri profillerinden yola çıkarak mülakatlarımızı gerçekleştirmekteyiz.


Performans Gelişim Sistemimiz
NETTCITY  hedeflerine ulaşmada, çalışanların katılımını adil, sistemli ve ölçülebilir bir yöntemle değerlendirmek yoluyla, sürekli gelişimi destekler.

Amacımız;

Ölçülebilir iş hedefleri belirlemek; bu hedeflere ulaşmadaki başarıyı kontrol etmek ve değerlendirmeyi sağlamak,

Düzenli aralıklarla değerlendirme yaparak, belirlenen hedefler ve iş tanımı standartları ışığında genel performansı açık ve dürüstçe tartışmayı sağlamak,

Mevcut veya gelecekte atanacak işlerde gereksinim duyulacak beceri ve yetkinlikleri belirlemeye yardımcı olmak, bunların geliştirilmesini sağlayacak plan üzerinde anlaşmaya varmak,

Çalışanlarımızın kariyer beklentilerini, performansını değerlendiren kişiler ile paylaşmak suretiyle, kariyerlerini tartışmalarını sağlamak.

Kariyer Yönetimi
Her yıl çalışanlarımızın yetkinlikleri ve hedefleri doğrultusunda Performans ve yetkinlik değerlendirmeleri yapılır. Bu değerlendirmeler sonucunda, çalışanlar yöneticileri ile birlikte kendi kariyer hedeflerini tanımlar ve planlarlar. Böylelikle NETTCITY yöneticilerini de kendi içinden yetiştirir. Kişiler, belirlenen eğitim ihtiyaçları doğrultusunda sürekli olarak desteklenir. Yeni işe başlayan çalışanlarımızın işe uyum sürecinin verimli olmasını sağlamak amacıyla oryantasyon eğitimi uygulanır.

Eğitim
NETTCITY çalışanlarının eğitim ihtiyaçları her sene sonunda performans geliştirme sistemi içerisinde belirlenir. Belirlenen ve planlanan eğitim programları çalışanın yetkinliklerini ve mevcut performanslarını artırmaya, geliştirmeye yardım eder.

Ücretlendirme
Ücret; NETTCITY ailesine katılacak kişinin kişisel özelliklerine (deneyimi, öğrenim durumu vb.) ve yapacağı görevin gerektirdiği bilgi, beceri ve sorumluluk düzeyine göre, Şirket politikası ve piyasa koşulları çerçevesinde bir ücret belirlenir.
 

Başvurularınız için : ik@nettcity.com

 

        60566


Microsoft ürünleri
 |  Network çözümleri - LAN - WAN - Uzaktan erişim  |  Sunucu çözümleri  |  Son kullanıcılar   |  Ağ altyapısı
Network güvenliği - Firewall - Antivirüs - Spam - Spyware - Malware  
|   Yedekleme   |   Depolama çözümleri  |  Data Güvenliği 
IT destek - Periyodik bakım hizmetleri - Problem çözümleri 
|  Hosting - Web tasarım  |  Domain tescil   |  Google reklam
  Yazılım destek 
|  Danışmanlık ve Tedarik hizmetleri

© 2000 Nettcity Network Technologies. Tüm Hakları Saklıdır.